Vill du ordna en lärarmarsch?

Bor du i en stad där det inte anordnas en lärarmarsch? Då kan du själv dra igång en.

  1. Bestäm tid (i de flesta städer kör vi 18 maj och i Göteborg 19 maj)
  2. Bestäm plats. Var passar det att samlas och marschera i din stad
  3. Sök tillstånd för demonstration
  4. Gör ett event på Facebook
  5. Försök få mig dig andra lärare i din stad. Använd sociala medier för att sprida ordet.
  6. Kontakta de lokala facken på din ort och be dem sprida info.