Manifest för Lärarmarschen Göteborg

Under 2000-talet har lärares undervisningstid ökat med två veckor per läsår. Samtidigt lägger lärare allt mer av sin arbetstid till administrativa uppgifter. Resurserna till förskola och skola minskar när kommun efter kommun lägger spar- och/eller effektiviseringskrav.

Vi lärare förväntas springa snabbare, men med sämre förutsättningar. Vi är många lärare i skolans alla stadier (från förskolan till vuxenutbildning) som inte orkar längre – vi räcker inte till!

När lärare inte orkar mer blir kvaliteten på undervisningen lidande – med lärare som sprungit in i väggen kommer skolan inte att fungera.

Därför samlar vi lärare i kommunerna i Göteborgsregionen till en gemensam marsch där vi säger “Stopp! Nu räcker det!”

Vi kräver att:

 • Inga fler sparkrav läggs på förskola och skola
 • Inga fler effektiviseringskrav läggs på förskola och skola
 • Inga fler onödiga arbetsuppgifter läggs på lärare
 • Onödiga kringuppgifter plockas bort från lärares arbetsuppgifter
 • Lärare får en dräglig arbetsmiljö

Manifest för Lärarmarschen 2019

Nu sätter vi ner foten och marscherar för att visa vårt missnöje med nedskärningarna i skolan!

Sedan skolan kommunaliserades 1991 och därpå följande friskolereform 1994, har ständiga besparingar slagit sönder ett av världen bästa och mest jämlika skolsystem. Idag finns få spår kvar av den skolan.

Politiker säger att de satsar på skolan, men nio av tio kommuner sparar i realiteten. Skolan har varit en budgetregulator för kommunpolitiker och en laborationsplats för att pröva outforskade pedagogiska modeller. Vi lärare marscherar nu för att synliggöra detta.

Lärare biter ihop för att ställa upp för barnen och för sina kollegor och har gjort så länge. Detta leder till att vi blir sjuka och att utomstående inte ser konsekvenserna av nedskärningarna på skolan. Vi kan inte ta på oss större arbetsbörda! Vi kan inte springa snabbare och samtidigt ta hand om alla elever i våra klasser.

Nu visar vi vår styrka och protesterar öppet. Vi lärare är proffsen i skolan och tar nu tillbaka debatten om den.

Vi kräver att:

 • Effektiviseringskraven på förskola, skola och fritidshem upphör
 • Politiker slutar lägga uppgifter på lärare utan att ta bort minst lika många samt att skollagens och läroplanens krav grundas i forskning och beprövad praktik.

Följ med och gå för skolan. Följ med och gå för framtiden!

Vill du ordna en lärarmarsch?

Bor du i en stad där det inte anordnas en lärarmarsch? Då kan du själv dra igång en.

 1. Bestäm tid (i de flesta städer kör vi 18 maj och i Göteborg 19 maj)
 2. Bestäm plats. Var passar det att samlas och marschera i din stad
 3. Sök tillstånd för demonstration
 4. Gör ett event på Facebook
 5. Försök få mig dig andra lärare i din stad. Använd sociala medier för att sprida ordet.
 6. Kontakta de lokala facken på din ort och be dem sprida info.